Nu de Ecuadoraanse president een plan heeft om de verwoeste gebieden te herstellen, denken critici dat hij een andere agenda heeft. Tegenstanders verwijten Correa dat hij de aardbeving als excuus gebruikt voor het doorvoeren van belastingverhogingen die hij toch al van plan was.

Lees mijn artikel daarover op maandag 25 april in NRC Next, NRC Handelsblad of op nrc.nl

De omstreden belastingverhogingen leveren naar schatting zo’n één miljard dollar op, terwijl de wederopbouw zeker drie miljard dollar gaat kosten. Dat Correa in ieder geval een deel van de kosten probeert te halen bij de op dit moment veel solidariteit tonende bevolking is daarom mijns inziens goed te begrijpen, ondanks dat de kritiek dat hij deze plannen ook al voor de aardbeving in de maak had wel hout snijdt.

IMG_7958

Manta zondagmiddag 17 april direct na de aardbeving.