Van lovende woorden tot onverschilligheid. Dit zijn de reacties op het overlijden van Fidel Castro.

Plaats een reactie

Voor veel linkse latino-leiders was Fidel Castro een absolute held. Hij inspireerde Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales en vele andere socialisten op het continent om net als hem de strijd aan te gaan tegen het kapitalisme. “Er is een hele grote heengegaan […] Leve Cuba! Leve Latijns-Amerika!”, liet de Ecuadoraanse president Rafael Correa dan ook al heel snel na het overlijden van de 90-jarige Castro weten via Twitter.

rafael-castro

President Nicolás Maduro van Venezuela – door de jaren heen de trouwste bondgenoot van Cuba – gebruikte in zijn eerste reactie de beroemde strijdkreet ‘Hasta la victoria siempre!’ en liet daarna ook direct weten dat de ‘revolutionairen in de wereld zijn nalatenschap in ere moeten houden onder de vlag van onafhankelijkheid, socialisme en het vaderland.’

Maduro heeft in Venezuela drie dagen van rouw afgekondigd.

Onverschilligheid
Maar het is met de vele hysterische beelden die ongetwijfeld nog voorbij gaan komen van de rouw om ‘El líder máximo’ goed om te realiseren dat deze opvattingen niet overheersend zijn.

Voor de Cubaanse blogster Yoani Sánchez die met haar invloedrijke blog ‘Generacion Y’ het regime van de Castro-brothers bekritiseerde, was Fidel echt iemand uit het verleden. Zij twitterde dan ook dat ‘de ene afscheid neemt met pijn, de andere met opluchting, maar de grote meerderheid met een zekere mate van onverschilligheid’.

In augustus rond zijn negentigste verjaardag schreef Sánchez onder de kop ‘Recept om Fidel Castro te vergeten’ al het volgende:

“De man die in 1926 in het dorp Burán is geboren hebben we achtergelaten in het verleden, veroordeeld tot de 20ste eeuw, levend begraven. De kinderen op de basisschool hebben deze praatzieke man nog nooit uren horen praten tijdens een openbare bijeenkomst. Boeren zijn opgelucht dat ze geen adviezen meer krijgen van de ‘Opperboer’ en zelfs huishoudsters zijn blij dat hij nooit meer ineens verschijnt op een congres van het Verbond van Cubaanse Vrouwen om hen te leren koken in een snelkookpan […] Geen enkel land kan leven door zich zo te concentreren op één man.”

Donald Trump weet Fidel nog krachtiger op de vuilnisbelt van de geschiedenis te zetten. Voor hem was Fidel Castro “een wrede dictator die zijn volk decennialang heeft onderdrukt.”

Maar hoe dan ook is met iemand die zowel zoveel liefde als afkeer oproept één van de markanste figuren van de vorige eeuw heengegaan.

Grote stap op weg naar vrede met FARC

Plaats een reactie

Met een overeenkomst tussen de FARC en de Colombiaanse regering over amnestie voor rebellen die geen zware misdaden hebben gepleegd en schadevergoedingen voor slachtoffers is vrede een stuk dichterbij gekomen. “We zullen niet falen, het is tijd voor vrede”, zei president Juan Manuel Santos die voor het eerst naar Cuba was afgereisd waar de vredesonderhandelingen sinds 2012 plaatsvinden. Hij schudde daar ook de hand van FARC-leider Rodrigo Londoño, beter bekend als Timochenko.

Santos FARC 2

BELUISTER MIJN BIJDRAGE OP BNR OVER DEZE DOORBRAAK

In het belangrijke deelakkoord is naast de amnestie-regeling en de schadevergoedingen ook afgesproken dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld die alle gruwelijkheden van het ruim 50 jaar durende gewapende conflict gaat onderzoeken én er komen speciale rechtbanken die FARC-strijders die wél oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd.

Draagvlak voor vredesakkoord?
Dat is belangrijk omdat er nooit breed draagvlak zal komen onder de Colombiaanse bevolking als rebellen met bloed aan hun handen vrijuit gaan. De regering wil een referendum organiseren als er een definitief vredesakkoord ligt en om instemming te krijgen is het belangrijk dat er een niet al te ruime amnestie-regeling komt.

Maar anderzijds moeten ook niet alle FARC-leden in de gevangenis verdwijnen, want anders zullen de onderhandelaars van de rebellenbeweging natuurlijk nooit instemmen met een vredesakkoord.

Overgebleven hindernissen
Heikele punten zijn nu nog de ontwapening van de rebellen en de meer technische kan van het implementeren van alle gesloten deelakkoorden en de controle op de naleving daarvan. Eerder waren de Colombiaanse regering en de FARC het al eens geworden over landbouwhervormingen, de toekomst van de FARC als politieke beweging en drugshandel.

Vrede is dan ook dichtbij, zegt ook de Cubaanse president Raúl Castro die de vredesgesprekken faciliteert: “We zijn verder gekomen dan ooit tevoren. Ik ben er zeker van dat we de laatste hindernissen ook zullen overwinnen.”

Tanja Nijmeijer komt niet meer terug naar Nederland
De inmiddels al 37-jarige Nederlandse Tanja Nijmeijer zal na een definitief akkoord in Colombia blijven om haar strijd voor arme boeren voort te zetten.

Foto: Niels Wenstedt

Foto: AD/Niels Wenstedt

De FARC-strijdster wil best twee weken rondkijken in Nederland, maar verbaast zich over de zwarte pieten-discussie zei ze vorige week nog in het AD. Én ze heeft een vriend: Boris Guevara, genoemd naar de Argentijnse vrijheidsstrijder

——————————————————————————————————————————————————-

BELUISTER OOK MIJN BIJDRAGE OP BNR OVER DIT BELANGRIJKE DEELAKKOORD

Castro: “We moeten leren beschaafd samen te leven met de VS”

Plaats een reactie

“We moeten de kunst leren om ondanks onze verschillen op een beschaafde manier samen te leven.” Dat zei de hoogbejaarde Cubaanse president Raúl Castro over het na ruim 50 jaar aanhalen van de diplomatieke banden tussen de ideologische aartsvijanden Cuba en de VS. Daaraan blijken achttien maanden van geheime onderhandelingen met bemiddeling van de Paus aan vooraf te zijn gegaan.

Castro

Het besluit van Obama tot het verbeteren van de relaties en het vrijlaten van drie symbolisch belangrijke Cubaanse gevangenen verdient volgens de 83-jarige Castro dan ook “respect en waardering van ons volk.” De drie maken deel uit van “The Cuban Five”, die op Cuba als helden van de revolutie worden gezien.


Maar de vermoeid ogende broer van Fidel kon het op de dag van de historische toenadering toch niet laten de VS verwijten te maken: “Het belangrijkste is nog niet opgelost, namelijk het opheffen van de economische en financiële blokkade die ons land zoveel menselijke en economische schade heeft toegebracht.”

Obama: “Wij zijn allemaal Amerikanen”
President Obama was veel minder terughoudend in zijn gelijktijdig met Castro gehouden speech over de toenadering en maakte indruk met de woorden:”¡Todos somos Americanos! (Wij zijn allemaal Amerikanen).” En dat doet het goed op het hele continent, want veel latino’s voelen zich altijd oprecht in hun eer aangetast als ‘Amerikanen’ uitsluitend wordt gebruikt voor inwoners van de Verenigde Staten.

image

Dat Obama het ook nog eens met een charmant accent in het Spaans zei maakte het alleen maar mooier en deed zelfs denken aan de fameuze woorden “Ich bin ein Berliner” van John F. Kennedy.

Concrete toenadering
En het blijft niet alleen bij mooie woorden, maar Obama kondigde ook concrete stappen aan voor het verbeteren van de relaties met Cuba. Zo wil hij onder meer al binnen enkele maanden een ambassade openen in Havana, reisbeperkingen opheffen voor Amerikaanse staatsburgers (waaronder ook Cubaanse ballingen) en het versoepelen van de regels voor banken die zaken willen doen met Cuba.

Voor het volledig opheffen van de economische blokkade heeft Obama steun nodig van het door de Republikeinen gedomineerde Congres en dat lijkt nog ver weg, maar hij heeft Castro wel beloofd in ieder geval een voorstel daartoe in te dienen.

Maduro: “Een moedig gebaar van Obama”
Cuba heeft de decennialange handelsblokkade enigszins kunnen doorstaan met hulp van het olierijke en net zo anti-kapitalistische Venezuela, dat de Castro-brothers te hulp met gratis olie schoot na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Inmiddels wordt die hulp steeds moeilijker op te brengen voor Venezuela dat zelf in grote economische problemen verkeert.

maduro

President Maduro die de Verenigde Staten met de regelmaat van de klok uitmaakt voor alles wat mooi en lelijk is nu lovend over de vrijlating van de Cubaanse gevangenen en de toenadering van Obama: “Een moedig gebaar en de belangrijkste beslissing uit zijn presidentschap.”

‘Kushandjes voor Obama in Havana’
Volgens het Cubaanse onafhankelijke nieuwsplatform 14ymedio van activiste Yaoni Sanchez toonden de mensen op straat in Havana grote blijdschap. De speeches van Obama en Castro werden op grote schermen uitgezonden in het centrum van de Cubaanse hoofdstad. Volgens de nieuwssite wierpen veel Cubanen in het publiek kushandjes naar Obama en omhelsden ze elkaar. 

Cuba maakt onder Raúl Castro al hele voorzichtige stapjes weg van het strenge socialistische keurslijf. Zo mogen Cubanen sinds vorig jaar weer nieuwe auto’s kopen, zijn de gehate verplichte uitreisvisa geschrapt en heeft Castro aangekondigd na zijn huidige regeringstermijn af te treden.

Restantje Koude Oorlog
De problemen tussen Cuba en de VS zijn een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Toen Raúls oudere broer Fidel Castro Cuba na de revolutie in 1959 uitriep tot een communistisch land besloot de VS alle banden te verbreken.

foto (1)

Nu zegt Obama daarover: “De afgelopen vijftig jaar tonen aan dat isolatie niet werkt en daarom is het tijd voor een nieuwe benadering.” De Berlijnse Muur is 25 jaar geleden al gevallen en nu lijkt ook dit restje Koude Oorlog naar de geschiedenisboeken te kunnen verhuizen.

————————————————————————————————————
Lees hier meer over Cuba:
Pensioenleeftijd op Cuba blijkt 86 jaar
Cubanen mogen na halve eeuw weer nieuwe auto’s kopen
Geen tsunami van Cubanen na schrappen uitreisvisum

Timmermans wil ‘hervormingen’ socialistisch Cuba met eigen ogen zien

Plaats een reactie

Minister Timmermans wil de ‘omwenteling’ in het socialistische Cuba vanaf zondag zelf aanschouwen. Volgens hem is Cuba begonnen aan een ‘politiek en economisch hervormingsproces dat onze aandacht verdient’. Maar het groeien van het gras in zijn tuin gaat waarschijnlijk een stuk sneller dan de uiterst voorzichtige liberalisering onder Raúl Castro.

Image

Toen Raúl Castro in de zomer van 2006 het presidentschap overnam van zijn broer Fidel beloofde hij hervormingen. Die zijn er ook gekomen, zij het mondjesmaat.

Zo is privé-bezit toegestaan, mogen Cubanen eindelijk nieuwe auto’s kopen en zijn vrijwel alle reisbeperkingen opgeheven. Het ‘actualiseren van de socialistische revolutie’, noemt Castro dat.

Maandinkomen van $20,-
Maar in de praktijk zijn de inkomens zo laag dat alleen de elite daar van kan profiteren. En uitgerekend voor die groep golden de strenge regels van het Castro-regime toch al niet.

Voor de ‘gewone Cubaan’ bedraagt het door de Staat vastgestelde inkomen omgerekend zo’n $20,- per maand. Sparen voor buitenlandse reizen of voor de aanschaf van een auto is daarmee onmogelijk, ondanks dat onderwijs, gezondheidszorg en heel veel andere voorzieningen gratis zijn.

Daarmee zijn de ingezette veranderingen de laatste jaren niet veel meer dan cosmetisch van aard. En dan hebben we het nog niet eens over het oppakken van activisten en journalisten.

Het gevaar van ‘subversieve krachten’
In zijn nieuwjaarstoespraak waarschuwde Raúl Castro afgelopen woensdag nog voor subversieve krachten die tot doel hebben het socialistische systeem op Cuba omver te werpen. En dat doen ze door stiekem ‘neoliberale denkbeelden’ te verspreiden.

De 82-jarige Castro verdedigde daarbij de socialistische revolutie die hij hoe dan ook zal voortzetten:

“Het is al 55 jaar een constant gevecht tegen de plannen van 11 verschillende regeringen in de VS, die met wisselende vijandelijkheid nooit zijn gestopt met het nastreven van hun doel om ons economische en sociale systeem te veranderen dat wij dankzij onze revolutie hebben bewerkstelligd.”

Handdruk met Obama
De handdruk van Barack Obama vorige maand bij de afscheidsplechtigheid voor Nelson Mandela heeft dus niks veranderd aan het enorme wantrouwen tegen de kapitalistische vijand.

Image

Voor een versnelling van het hervormingsproces op Cuba is het waarschijnlijk toch echt wachten op de door Castro aangewezen opvolger Miguel Díaz-Canel die in 2018 het stokje overneemt.

Het werkbezoek van Timmermans
Onze minister Timmermans spreekt tijdens zijn werkbezoek van zondag t/m dinsdag onder meer met de Cubaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel. Maar ook met schrijvers, economen en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk.

Het is voor het eerst dat zo’n hoge Nederlandse regeringsfunctionaris op bezoek gaat in Cuba. Ik ben benieuwd welk beeld hij na zijn bezoek gaat schetsen van het ‘politieke en economische hervormingsproces’. Hij zal in elk geval constateren dat de ideologische veren nog lang niet zijn afgeschud op Cuba.

———————————————————————————————————
Lees hier meer nieuws uit Cuba:
Cubanen mogen na halve eeuw nieuwe auto’s kopen
Pensioenleeftijd Cuba blijkt 86 jaar
Geen tsunami van Cubanen na schrappen reisvisum

Cubanen mogen na halve eeuw nieuwe auto’s kopen

2 reacties

Het unieke straatbeeld op Cuba vol roestige, maar vaak ook prachtige oldtimers gaat langzaam veranderen. Na een verbod van ruim een halve eeuw staan de Castro-brothers vrije verkoop van auto’s toe, zowel nieuwe als gebruikte. Die zullen voor Juan-met-de-pet alleen nog wel veel te duur zijn voorlopig.

Auto's Cuba

Voor de elite heeft het verbod uiteraard nooit gegolden en de strenge regels waren twee jaar geleden al enigszins versoepeld. Toen mochten buitenlanders die permanent op het eiland leven nieuwe auto’s kopen en ook Cubanen met buitenlandse valuta die zij ‘in het belang van de staat hebben verdiend’ en daar was goedkeuring van de regering voor nodig.

Maar zojuist is bekendgemaakt dat voortaan iedereen een auto mag kopen. Volgens staatsmedia heeft de ministerraad besloten “een eind te maken aan de bestaande mechanismen waarin de staat goedkeuring moet verlenen voor de aankoop van een auto.” Er blijft wel een staatsmonopolie op de verkoop van auto’s.

Het is één van de hervormingsmaatregelen waar het meest naar uit is gekeken. Na hun staatsgreep in 1959 had de communistische regering van Castro de verkoop van auto’s aan banden gelegd. Er mocht toen alleen nog in auto’s worden gehandeld die voor de coup waren gebouwd.

Hoewel de wet het kopen van auto’s nu toestaat, zullen er niet ineens tienduizenden nieuwe glimmende wagens rondrijden in Habana en andere Cubaanse steden. Daarvoor zijn de de inkomens op het eiland domweg veel te laag. Maar het is wel weer een nieuwe stap in de flexibilisering van de hopeloos vastgelopen socialistische economie die Raúl Castro heeft ingezet.

———————————————————————–
Lees hier meer nieuws uit Cuba:
Pensioenleeftijd Cuba blijkt 86 jaar
Geen tsunami van Cubanen na schrappen uitreisvisum
Cuba verliest kwart drinkwater door lekkende leidingen

Cuba verliest kwart drinkwater door lekkende leidingen

Plaats een reactie

Cuba verliest 22% van het schaarse drinkwater door wegrottende waterleidingen. Het krakkemikkige waterleidingsysteem op Cuba staat daarmee symbool voor de sleets geraakte socialistische leiding van de Castro’s. De enige fabriek op het eiland die nieuwe leidingen kan maken, loopt binnen de planeconomie achter de feiten aan.

De slechte conditie van de leidingen in huizen zelf en lekken in watertanks zorgt voor enorme verspilling, zegt directrice Ines Maria Chapman van het Nationale Waterinstituut INRH.

Image

Te weinig productiecapaciteit
De Cubaanse regering heeft daarom besloten nieuwe leidingen op de markt te brengen voor ‘redelijke prijzen’ en subsidies voor mensen die het niet kunnen betalen. Maar eerst moeten al die waterleidingen geproduceerd worden en dat is een probleem.

Want de enige fabriek die daartoe in staat is kan op dit moment maar in 40% van de nationale behoefte voorzien. De regering van Raul Castro heeft daarom aangekondigd fors te investeren in het 30 jaar oude bedrijf.

Waterschaarste en waterdieven
Drinkwater op Cuba is schaars. Regenwater de belangrijkste bron voor drinkwater, want er zijn geen grote rivieren. En de laatste jaren zijn er regelmatig periodes van grote droogte geweest.

‘Waterdieven’ zijn volgens de INRH dan ook een hardnekkig probleem. Die sluiten illegale watertanks aan op het leidingnet. Er moet dan ook regelmatig extra drinkwater worden aangevoerd met tankwagens.

Image

Leiding Cuba ook krakkemikkig
Het krakkemikkige waterleidingsysteem staat symbool voor de slijtage van het Castro-regime. De revolutionaire energie van die leiding is ook voor een groot deel weggelekt. De nu 81-jarige Raul Castro kondigde in februari aan in 2018 met pensioen te gaan.

Hij zei toen ”in alle rust en volle overtuiging de verantwoordelijkheid voor het verder uitbouwen van het socialisme te kunnen overdragen aan nieuwe generaties”. Van veel Cubanen hoeft hij daar geen vijf jaar meer mee te wachten.

FARC heeft meer tijd nodig om vrede te sluiten

2 reacties

Er is nog geen begin van een vredesakkoord na exact zes maanden onderhandelen tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Volgens de FARC is voor duurzame vrede meer tijd nodig. “Jullie hebben allemaal naar de Giro d’Italia gekeken. Sommige mensen willen dat we net zo snel gaan, maar het zal mislukken als we op die snelheid onderhandelen”, zei hoofdonderhandelaar Iván Marquez gistermiddag op Cuba.

President Juan Manuel Santos verwacht dat het eerder een kwestie van maanden is dan van jaren tot er vrede wordt bereikt met de van oorsprong idealistische linkse agrarische rebellenbeweging die inmiddels grotendeels is verworden tot een ordinaire en extreem gewelddadige drugsbende.

De FARC-delegatie afgelopen oktober in Noorwegen waar werd besloten tot vredesonderhandelingen

De FARC-delegatie afgelopen oktober in Noorwegen waar werd besloten tot vredesonderhandelingen

Herverkiezing Santos
Santos lijkt te hopen met een vredesakkoord de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in te kunnen gaan. Hij heeft zich nog niet definitief kandidaat gesteld, maar hintte vorige week duidelijk op een herverkiezing.

Daar waar de president haast heeft met een akkoord, denkt de FARC juist dat zijn kandidatuur de druk van de ketel haalt: “De beslissing van de president om voor een herverkiezing te gaan bevrijdt het proces van de tijdsdruk”, liet Marquez gisteren weten.

Landbouwhervormingen
De gesprekken blijven voorlopig hangen op landhervormingen, het eerste en belangrijkste punt van de vijf punten waarover onderhandeld wordt. Mogelijk wordt daarover later deze week een eerste deelakkoord gesloten.

Voor de FARC is de oneerlijke verdeling van landbouwgronden de basis van het inmiddels bijna 50 jaar durende conflict. De rebellenbeweging wil dat kleine boeren eigen land krijgen, maar de regering wil vooralsnog niet op grote schaal over gaan tot onteigeningen.

Als de onderhandelaars het al over landbouwhervormingen eens kunnen worden zijn er nog vele andere heikele punten, zoals de aanpak van drugshandel, de toekomstige (politieke) rol van de FARC in de Colombiaanse samenleving én compensatie voor slachtoffers van het tientallen jaren durende gewapende conflict.

Meer tijd voor herbewapening?
Hoofdonderhandelaar Iván Marquez van de FARC pleitte daarom zondag voor meer tijd: “Ik begrijp niet waarom mensen zeggen dat we te langzaam gaan. We moeten deze onderwerpen met kalmte en diepgang benaderen als we echt een solide basis willen hebben voor een duurzame en stabiele vrede.”

Sceptici vrezen dat de vredesonderhandelingen waar de FARC nu meer tijd voor vraagt een afleidingsmanoeuvre zijn om kracht te winnen en zich opnieuw te bewapenen.

Een hele cynische gedachtegang, maar wie zou niet cynisch worden van een sinds 1964 voortslepend conflict waarbij tienduizenden doden zijn gevallen en miljoenen uit hun huis zijn gedreven, ondanks alle eerdere pogingen tot vrede?

———————————————–
Bronnen: El Tiempo, EFE, Telesur en BBC Mundo

Older Entries