Van lovende woorden tot onverschilligheid. Dit zijn de reacties op het overlijden van Fidel Castro.

Plaats een reactie

Voor veel linkse latino-leiders was Fidel Castro een absolute held. Hij inspireerde Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales en vele andere socialisten op het continent om net als hem de strijd aan te gaan tegen het kapitalisme. “Er is een hele grote heengegaan […] Leve Cuba! Leve Latijns-Amerika!”, liet de Ecuadoraanse president Rafael Correa dan ook al heel snel na het overlijden van de 90-jarige Castro weten via Twitter.

rafael-castro

President Nicolás Maduro van Venezuela – door de jaren heen de trouwste bondgenoot van Cuba – gebruikte in zijn eerste reactie de beroemde strijdkreet ‘Hasta la victoria siempre!’ en liet daarna ook direct weten dat de ‘revolutionairen in de wereld zijn nalatenschap in ere moeten houden onder de vlag van onafhankelijkheid, socialisme en het vaderland.’

Maduro heeft in Venezuela drie dagen van rouw afgekondigd.

Onverschilligheid
Maar het is met de vele hysterische beelden die ongetwijfeld nog voorbij gaan komen van de rouw om ‘El líder máximo’ goed om te realiseren dat deze opvattingen niet overheersend zijn.

Voor de Cubaanse blogster Yoani Sánchez die met haar invloedrijke blog ‘Generacion Y’ het regime van de Castro-brothers bekritiseerde, was Fidel echt iemand uit het verleden. Zij twitterde dan ook dat ‘de ene afscheid neemt met pijn, de andere met opluchting, maar de grote meerderheid met een zekere mate van onverschilligheid’.

In augustus rond zijn negentigste verjaardag schreef Sánchez onder de kop ‘Recept om Fidel Castro te vergeten’ al het volgende:

“De man die in 1926 in het dorp Burán is geboren hebben we achtergelaten in het verleden, veroordeeld tot de 20ste eeuw, levend begraven. De kinderen op de basisschool hebben deze praatzieke man nog nooit uren horen praten tijdens een openbare bijeenkomst. Boeren zijn opgelucht dat ze geen adviezen meer krijgen van de ‘Opperboer’ en zelfs huishoudsters zijn blij dat hij nooit meer ineens verschijnt op een congres van het Verbond van Cubaanse Vrouwen om hen te leren koken in een snelkookpan […] Geen enkel land kan leven door zich zo te concentreren op één man.”

Donald Trump weet Fidel nog krachtiger op de vuilnisbelt van de geschiedenis te zetten. Voor hem was Fidel Castro “een wrede dictator die zijn volk decennialang heeft onderdrukt.”

Maar hoe dan ook is met iemand die zowel zoveel liefde als afkeer oproept één van de markanste figuren van de vorige eeuw heengegaan.

Grote stap op weg naar vrede met FARC

Plaats een reactie

Met een overeenkomst tussen de FARC en de Colombiaanse regering over amnestie voor rebellen die geen zware misdaden hebben gepleegd en schadevergoedingen voor slachtoffers is vrede een stuk dichterbij gekomen. “We zullen niet falen, het is tijd voor vrede”, zei president Juan Manuel Santos die voor het eerst naar Cuba was afgereisd waar de vredesonderhandelingen sinds 2012 plaatsvinden. Hij schudde daar ook de hand van FARC-leider Rodrigo Londoño, beter bekend als Timochenko.

Santos FARC 2

BELUISTER MIJN BIJDRAGE OP BNR OVER DEZE DOORBRAAK

In het belangrijke deelakkoord is naast de amnestie-regeling en de schadevergoedingen ook afgesproken dat er een waarheidscommissie wordt ingesteld die alle gruwelijkheden van het ruim 50 jaar durende gewapende conflict gaat onderzoeken én er komen speciale rechtbanken die FARC-strijders die wél oorlogsmisdaden of misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd.

Draagvlak voor vredesakkoord?
Dat is belangrijk omdat er nooit breed draagvlak zal komen onder de Colombiaanse bevolking als rebellen met bloed aan hun handen vrijuit gaan. De regering wil een referendum organiseren als er een definitief vredesakkoord ligt en om instemming te krijgen is het belangrijk dat er een niet al te ruime amnestie-regeling komt.

Maar anderzijds moeten ook niet alle FARC-leden in de gevangenis verdwijnen, want anders zullen de onderhandelaars van de rebellenbeweging natuurlijk nooit instemmen met een vredesakkoord.

Overgebleven hindernissen
Heikele punten zijn nu nog de ontwapening van de rebellen en de meer technische kan van het implementeren van alle gesloten deelakkoorden en de controle op de naleving daarvan. Eerder waren de Colombiaanse regering en de FARC het al eens geworden over landbouwhervormingen, de toekomst van de FARC als politieke beweging en drugshandel.

Vrede is dan ook dichtbij, zegt ook de Cubaanse president Raúl Castro die de vredesgesprekken faciliteert: “We zijn verder gekomen dan ooit tevoren. Ik ben er zeker van dat we de laatste hindernissen ook zullen overwinnen.”

Tanja Nijmeijer komt niet meer terug naar Nederland
De inmiddels al 37-jarige Nederlandse Tanja Nijmeijer zal na een definitief akkoord in Colombia blijven om haar strijd voor arme boeren voort te zetten.

Foto: Niels Wenstedt

Foto: AD/Niels Wenstedt

De FARC-strijdster wil best twee weken rondkijken in Nederland, maar verbaast zich over de zwarte pieten-discussie zei ze vorige week nog in het AD. Én ze heeft een vriend: Boris Guevara, genoemd naar de Argentijnse vrijheidsstrijder

——————————————————————————————————————————————————-

BELUISTER OOK MIJN BIJDRAGE OP BNR OVER DIT BELANGRIJKE DEELAKKOORD

Castro: “We moeten leren beschaafd samen te leven met de VS”

Plaats een reactie

“We moeten de kunst leren om ondanks onze verschillen op een beschaafde manier samen te leven.” Dat zei de hoogbejaarde Cubaanse president Raúl Castro over het na ruim 50 jaar aanhalen van de diplomatieke banden tussen de ideologische aartsvijanden Cuba en de VS. Daaraan blijken achttien maanden van geheime onderhandelingen met bemiddeling van de Paus aan vooraf te zijn gegaan.

Castro

Het besluit van Obama tot het verbeteren van de relaties en het vrijlaten van drie symbolisch belangrijke Cubaanse gevangenen verdient volgens de 83-jarige Castro dan ook “respect en waardering van ons volk.” De drie maken deel uit van “The Cuban Five”, die op Cuba als helden van de revolutie worden gezien.


Maar de vermoeid ogende broer van Fidel kon het op de dag van de historische toenadering toch niet laten de VS verwijten te maken: “Het belangrijkste is nog niet opgelost, namelijk het opheffen van de economische en financiële blokkade die ons land zoveel menselijke en economische schade heeft toegebracht.”

Obama: “Wij zijn allemaal Amerikanen”
President Obama was veel minder terughoudend in zijn gelijktijdig met Castro gehouden speech over de toenadering en maakte indruk met de woorden:”¡Todos somos Americanos! (Wij zijn allemaal Amerikanen).” En dat doet het goed op het hele continent, want veel latino’s voelen zich altijd oprecht in hun eer aangetast als ‘Amerikanen’ uitsluitend wordt gebruikt voor inwoners van de Verenigde Staten.

image

Dat Obama het ook nog eens met een charmant accent in het Spaans zei maakte het alleen maar mooier en deed zelfs denken aan de fameuze woorden “Ich bin ein Berliner” van John F. Kennedy.

Concrete toenadering
En het blijft niet alleen bij mooie woorden, maar Obama kondigde ook concrete stappen aan voor het verbeteren van de relaties met Cuba. Zo wil hij onder meer al binnen enkele maanden een ambassade openen in Havana, reisbeperkingen opheffen voor Amerikaanse staatsburgers (waaronder ook Cubaanse ballingen) en het versoepelen van de regels voor banken die zaken willen doen met Cuba.

Voor het volledig opheffen van de economische blokkade heeft Obama steun nodig van het door de Republikeinen gedomineerde Congres en dat lijkt nog ver weg, maar hij heeft Castro wel beloofd in ieder geval een voorstel daartoe in te dienen.

Maduro: “Een moedig gebaar van Obama”
Cuba heeft de decennialange handelsblokkade enigszins kunnen doorstaan met hulp van het olierijke en net zo anti-kapitalistische Venezuela, dat de Castro-brothers te hulp met gratis olie schoot na het ineenstorten van de Sovjet-Unie. Inmiddels wordt die hulp steeds moeilijker op te brengen voor Venezuela dat zelf in grote economische problemen verkeert.

maduro

President Maduro die de Verenigde Staten met de regelmaat van de klok uitmaakt voor alles wat mooi en lelijk is nu lovend over de vrijlating van de Cubaanse gevangenen en de toenadering van Obama: “Een moedig gebaar en de belangrijkste beslissing uit zijn presidentschap.”

‘Kushandjes voor Obama in Havana’
Volgens het Cubaanse onafhankelijke nieuwsplatform 14ymedio van activiste Yaoni Sanchez toonden de mensen op straat in Havana grote blijdschap. De speeches van Obama en Castro werden op grote schermen uitgezonden in het centrum van de Cubaanse hoofdstad. Volgens de nieuwssite wierpen veel Cubanen in het publiek kushandjes naar Obama en omhelsden ze elkaar. 

Cuba maakt onder Raúl Castro al hele voorzichtige stapjes weg van het strenge socialistische keurslijf. Zo mogen Cubanen sinds vorig jaar weer nieuwe auto’s kopen, zijn de gehate verplichte uitreisvisa geschrapt en heeft Castro aangekondigd na zijn huidige regeringstermijn af te treden.

Restantje Koude Oorlog
De problemen tussen Cuba en de VS zijn een overblijfsel uit de Koude Oorlog. Toen Raúls oudere broer Fidel Castro Cuba na de revolutie in 1959 uitriep tot een communistisch land besloot de VS alle banden te verbreken.

foto (1)

Nu zegt Obama daarover: “De afgelopen vijftig jaar tonen aan dat isolatie niet werkt en daarom is het tijd voor een nieuwe benadering.” De Berlijnse Muur is 25 jaar geleden al gevallen en nu lijkt ook dit restje Koude Oorlog naar de geschiedenisboeken te kunnen verhuizen.

————————————————————————————————————
Lees hier meer over Cuba:
Pensioenleeftijd op Cuba blijkt 86 jaar
Cubanen mogen na halve eeuw weer nieuwe auto’s kopen
Geen tsunami van Cubanen na schrappen uitreisvisum

Timmermans wil ‘hervormingen’ socialistisch Cuba met eigen ogen zien

Plaats een reactie

Minister Timmermans wil de ‘omwenteling’ in het socialistische Cuba vanaf zondag zelf aanschouwen. Volgens hem is Cuba begonnen aan een ‘politiek en economisch hervormingsproces dat onze aandacht verdient’. Maar het groeien van het gras in zijn tuin gaat waarschijnlijk een stuk sneller dan de uiterst voorzichtige liberalisering onder Raúl Castro.

Image

Toen Raúl Castro in de zomer van 2006 het presidentschap overnam van zijn broer Fidel beloofde hij hervormingen. Die zijn er ook gekomen, zij het mondjesmaat.

Zo is privé-bezit toegestaan, mogen Cubanen eindelijk nieuwe auto’s kopen en zijn vrijwel alle reisbeperkingen opgeheven. Het ‘actualiseren van de socialistische revolutie’, noemt Castro dat.

Maandinkomen van $20,-
Maar in de praktijk zijn de inkomens zo laag dat alleen de elite daar van kan profiteren. En uitgerekend voor die groep golden de strenge regels van het Castro-regime toch al niet.

Voor de ‘gewone Cubaan’ bedraagt het door de Staat vastgestelde inkomen omgerekend zo’n $20,- per maand. Sparen voor buitenlandse reizen of voor de aanschaf van een auto is daarmee onmogelijk, ondanks dat onderwijs, gezondheidszorg en heel veel andere voorzieningen gratis zijn.

Daarmee zijn de ingezette veranderingen de laatste jaren niet veel meer dan cosmetisch van aard. En dan hebben we het nog niet eens over het oppakken van activisten en journalisten.

Het gevaar van ‘subversieve krachten’
In zijn nieuwjaarstoespraak waarschuwde Raúl Castro afgelopen woensdag nog voor subversieve krachten die tot doel hebben het socialistische systeem op Cuba omver te werpen. En dat doen ze door stiekem ‘neoliberale denkbeelden’ te verspreiden.

De 82-jarige Castro verdedigde daarbij de socialistische revolutie die hij hoe dan ook zal voortzetten:

“Het is al 55 jaar een constant gevecht tegen de plannen van 11 verschillende regeringen in de VS, die met wisselende vijandelijkheid nooit zijn gestopt met het nastreven van hun doel om ons economische en sociale systeem te veranderen dat wij dankzij onze revolutie hebben bewerkstelligd.”

Handdruk met Obama
De handdruk van Barack Obama vorige maand bij de afscheidsplechtigheid voor Nelson Mandela heeft dus niks veranderd aan het enorme wantrouwen tegen de kapitalistische vijand.

Image

Voor een versnelling van het hervormingsproces op Cuba is het waarschijnlijk toch echt wachten op de door Castro aangewezen opvolger Miguel Díaz-Canel die in 2018 het stokje overneemt.

Het werkbezoek van Timmermans
Onze minister Timmermans spreekt tijdens zijn werkbezoek van zondag t/m dinsdag onder meer met de Cubaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel. Maar ook met schrijvers, economen en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk.

Het is voor het eerst dat zo’n hoge Nederlandse regeringsfunctionaris op bezoek gaat in Cuba. Ik ben benieuwd welk beeld hij na zijn bezoek gaat schetsen van het ‘politieke en economische hervormingsproces’. Hij zal in elk geval constateren dat de ideologische veren nog lang niet zijn afgeschud op Cuba.

———————————————————————————————————
Lees hier meer nieuws uit Cuba:
Cubanen mogen na halve eeuw nieuwe auto’s kopen
Pensioenleeftijd Cuba blijkt 86 jaar
Geen tsunami van Cubanen na schrappen reisvisum

Cubanen mogen na halve eeuw nieuwe auto’s kopen

2 reacties

Het unieke straatbeeld op Cuba vol roestige, maar vaak ook prachtige oldtimers gaat langzaam veranderen. Na een verbod van ruim een halve eeuw staan de Castro-brothers vrije verkoop van auto’s toe, zowel nieuwe als gebruikte. Die zullen voor Juan-met-de-pet alleen nog wel veel te duur zijn voorlopig.

Auto's Cuba

Voor de elite heeft het verbod uiteraard nooit gegolden en de strenge regels waren twee jaar geleden al enigszins versoepeld. Toen mochten buitenlanders die permanent op het eiland leven nieuwe auto’s kopen en ook Cubanen met buitenlandse valuta die zij ‘in het belang van de staat hebben verdiend’ en daar was goedkeuring van de regering voor nodig.

Maar zojuist is bekendgemaakt dat voortaan iedereen een auto mag kopen. Volgens staatsmedia heeft de ministerraad besloten “een eind te maken aan de bestaande mechanismen waarin de staat goedkeuring moet verlenen voor de aankoop van een auto.” Er blijft wel een staatsmonopolie op de verkoop van auto’s.

Het is één van de hervormingsmaatregelen waar het meest naar uit is gekeken. Na hun staatsgreep in 1959 had de communistische regering van Castro de verkoop van auto’s aan banden gelegd. Er mocht toen alleen nog in auto’s worden gehandeld die voor de coup waren gebouwd.

Hoewel de wet het kopen van auto’s nu toestaat, zullen er niet ineens tienduizenden nieuwe glimmende wagens rondrijden in Habana en andere Cubaanse steden. Daarvoor zijn de de inkomens op het eiland domweg veel te laag. Maar het is wel weer een nieuwe stap in de flexibilisering van de hopeloos vastgelopen socialistische economie die Raúl Castro heeft ingezet.

———————————————————————–
Lees hier meer nieuws uit Cuba:
Pensioenleeftijd Cuba blijkt 86 jaar
Geen tsunami van Cubanen na schrappen uitreisvisum
Cuba verliest kwart drinkwater door lekkende leidingen

Cuba verliest kwart drinkwater door lekkende leidingen

Plaats een reactie

Cuba verliest 22% van het schaarse drinkwater door wegrottende waterleidingen. Het krakkemikkige waterleidingsysteem op Cuba staat daarmee symbool voor de sleets geraakte socialistische leiding van de Castro’s. De enige fabriek op het eiland die nieuwe leidingen kan maken, loopt binnen de planeconomie achter de feiten aan.

De slechte conditie van de leidingen in huizen zelf en lekken in watertanks zorgt voor enorme verspilling, zegt directrice Ines Maria Chapman van het Nationale Waterinstituut INRH.

Image

Te weinig productiecapaciteit
De Cubaanse regering heeft daarom besloten nieuwe leidingen op de markt te brengen voor ‘redelijke prijzen’ en subsidies voor mensen die het niet kunnen betalen. Maar eerst moeten al die waterleidingen geproduceerd worden en dat is een probleem.

Want de enige fabriek die daartoe in staat is kan op dit moment maar in 40% van de nationale behoefte voorzien. De regering van Raul Castro heeft daarom aangekondigd fors te investeren in het 30 jaar oude bedrijf.

Waterschaarste en waterdieven
Drinkwater op Cuba is schaars. Regenwater de belangrijkste bron voor drinkwater, want er zijn geen grote rivieren. En de laatste jaren zijn er regelmatig periodes van grote droogte geweest.

‘Waterdieven’ zijn volgens de INRH dan ook een hardnekkig probleem. Die sluiten illegale watertanks aan op het leidingnet. Er moet dan ook regelmatig extra drinkwater worden aangevoerd met tankwagens.

Image

Leiding Cuba ook krakkemikkig
Het krakkemikkige waterleidingsysteem staat symbool voor de slijtage van het Castro-regime. De revolutionaire energie van die leiding is ook voor een groot deel weggelekt. De nu 81-jarige Raul Castro kondigde in februari aan in 2018 met pensioen te gaan.

Hij zei toen ”in alle rust en volle overtuiging de verantwoordelijkheid voor het verder uitbouwen van het socialisme te kunnen overdragen aan nieuwe generaties”. Van veel Cubanen hoeft hij daar geen vijf jaar meer mee te wachten.

FARC heeft meer tijd nodig om vrede te sluiten

2 reacties

Er is nog geen begin van een vredesakkoord na exact zes maanden onderhandelen tussen de FARC en de Colombiaanse regering. Volgens de FARC is voor duurzame vrede meer tijd nodig. “Jullie hebben allemaal naar de Giro d’Italia gekeken. Sommige mensen willen dat we net zo snel gaan, maar het zal mislukken als we op die snelheid onderhandelen”, zei hoofdonderhandelaar Iván Marquez gistermiddag op Cuba.

President Juan Manuel Santos verwacht dat het eerder een kwestie van maanden is dan van jaren tot er vrede wordt bereikt met de van oorsprong idealistische linkse agrarische rebellenbeweging die inmiddels grotendeels is verworden tot een ordinaire en extreem gewelddadige drugsbende.

De FARC-delegatie afgelopen oktober in Noorwegen waar werd besloten tot vredesonderhandelingen

De FARC-delegatie afgelopen oktober in Noorwegen waar werd besloten tot vredesonderhandelingen

Herverkiezing Santos
Santos lijkt te hopen met een vredesakkoord de campagne voor de presidentsverkiezingen van volgend jaar in te kunnen gaan. Hij heeft zich nog niet definitief kandidaat gesteld, maar hintte vorige week duidelijk op een herverkiezing.

Daar waar de president haast heeft met een akkoord, denkt de FARC juist dat zijn kandidatuur de druk van de ketel haalt: “De beslissing van de president om voor een herverkiezing te gaan bevrijdt het proces van de tijdsdruk”, liet Marquez gisteren weten.

Landbouwhervormingen
De gesprekken blijven voorlopig hangen op landhervormingen, het eerste en belangrijkste punt van de vijf punten waarover onderhandeld wordt. Mogelijk wordt daarover later deze week een eerste deelakkoord gesloten.

Voor de FARC is de oneerlijke verdeling van landbouwgronden de basis van het inmiddels bijna 50 jaar durende conflict. De rebellenbeweging wil dat kleine boeren eigen land krijgen, maar de regering wil vooralsnog niet op grote schaal over gaan tot onteigeningen.

Als de onderhandelaars het al over landbouwhervormingen eens kunnen worden zijn er nog vele andere heikele punten, zoals de aanpak van drugshandel, de toekomstige (politieke) rol van de FARC in de Colombiaanse samenleving én compensatie voor slachtoffers van het tientallen jaren durende gewapende conflict.

Meer tijd voor herbewapening?
Hoofdonderhandelaar Iván Marquez van de FARC pleitte daarom zondag voor meer tijd: “Ik begrijp niet waarom mensen zeggen dat we te langzaam gaan. We moeten deze onderwerpen met kalmte en diepgang benaderen als we echt een solide basis willen hebben voor een duurzame en stabiele vrede.”

Sceptici vrezen dat de vredesonderhandelingen waar de FARC nu meer tijd voor vraagt een afleidingsmanoeuvre zijn om kracht te winnen en zich opnieuw te bewapenen.

Een hele cynische gedachtegang, maar wie zou niet cynisch worden van een sinds 1964 voortslepend conflict waarbij tienduizenden doden zijn gevallen en miljoenen uit hun huis zijn gedreven, ondanks alle eerdere pogingen tot vrede?

———————————————–
Bronnen: El Tiempo, EFE, Telesur en BBC Mundo

Pensioenleeftijd Cuba blijkt 86 jaar

3 reacties

Het einde van het tijdperk Castro dat begon in 1959 is in zicht. De 81-jarige president Raúl Castro kondigde gisteravond aan het na zijn nieuwe regeringstermijn van vijf jaar voor gezien te houden. Hij wees ‘benjamin’ Miguel Díaz-Canel aan als eerste vice-president en daarmee beoogd nieuw leider van Cuba.

“Wat het meest tot tevredenheid stemt is dat we in alle rust en volle overtuiging de verantwoordelijkheid voor het verder uitbouwen van het socialisme kunnen overdragen aan nieuwe generaties”, zei Raúl Castro tijdens zijn toespraak in het ‘parlement’ na zijn herbenoeming als president.

Image

Afgelopen vrijdag hintte Castro al op zijn pensioen en nu blijkt hij zijn eigen pensioenleeftijd dus op 86 te hebben gesteld. Als hij voor het verstrijken van zijn nieuwe regeringstermijn niet al overlijdt natuurlijk.

Maar gezien de energie die hij uitstraalde tijdens zijn speech zal het zo’n vaart niet lopen. Raúl is geen frisse revolutionair meer, maar zeker ook niet te vergelijken met andere terugtredende leiders als de paus en Hugo Chávez.

Relatief korte toespraak
Zijn toespraak duurde overigens niet meer dan een klein half uurtje. Een schril contrast met oudere broer Fidel, die nog altijd in het Guinness Book of Records staat met een speech van zeven uur en tien minuten tijdens het Communistische Partijcongres in 1986.

Raúl had gisteravond ook niet de agressieve stijl van Fidel, maar was wel trouw aan zijn gedachtegoed ondanks de aanzwellende kritiek daarop:

“Ik ben niet tot president gekozen om het kapitalisme her in te voeren op Cuba en ook niet om de Revolutie te verraden. Ik ben herkozen om het socialisme te verdedigen, te onderhouden en voort te zetten en niet om het te vernietigen.”

Cynische reactie dissidente Yoani Sánchez
De dissidente blogster Yoani Sánchez reageert vanuit Brazilië tamelijk cynisch op de aanstelling van de nu 52-jarige kroonprins Díaz-Canel: “Zijn benoeming is een stap voorwaarts voor Cuba. Niet uit ideologisch oogpunt, maar wel omdat we nu eindelijk een vice-president hebben van onder de tachtig.”

Het voorzichtige hervormingsproces dat Raúl Castro heeft ingezet gaat Sánchez en andere tegenstanders van de regering veel te langzaam. In dat opzicht wel bijzonder dat de Castro-brothers zich nog steeds revolutionairen noemen, want hun socialistische revolutie duurt al 62 jaar!

‘Groentje’ Díaz-Canel draait al lang mee 
Miguel Díaz-Canel is de eerste vice-president die na de machtsgreep van Fidel Castro is geboren. Ondanks dat hij relatief een groentje is, draait de vijftiger al tientallen jaren mee in de partij. Díaz-Canel is van oorsprong elektrotechnicus en was al minister van hoger onderwijs onder Castro.

Miguel Díaz-Canel (midden) tijdens zijn ministerschap in 2010

Als beoogd opvolger van de Castro-brothers moet hij de ‘revolutie’ voortzetten, maar om Cuba echt de 21e eeuw in te helpen zal dat vooral betekenen dat hij het trage hervormingsproces flink moet versnellen.

Achterhaalde dromen
Want nog meer jaren van onvrijheid en toenemende armoede zullen de Cubanen niet pikken en zeker niet van iemand die niet Castro heet van achteren.

De revolutionaire dromen van Fidel Castro en Che Guevara uit de jaren vijftig hebben inmiddels nu eenmaal een langere grijze baard dan Fidel zelf.

Wie het Spaans machtig is kan hier de hele speech van Raúl Castro nalezen.

Cubaanse activiste Yoani Sánchez geniet van Braziliaans protest tegen haar

3 reacties

Nu ze voor het eerst in jaren Cuba mocht verlaten, werd de kritische blogster Yoani Sánchez bij aankomst in Brazilië direct uitgejouwd door een groep tegenstanders. “Ik moet toegeven dat ik daarvan genoot, want het gaf mij de gelegenheid te zeggen dat het mijn droom is dat mensen in mijn land zich ooit ook op deze manier publiekelijk kunnen uitdrukken, zonder represailles”, schrijft ze op haar blog Generacion Y.

Yoani Sánchez

Onder de versoepelde reisregels die president Raúl Castro vorige maand invoerde kreeg Prins Claus Prijs-winnares Sánchez tot haar eigen verbazing een paspoort.

Haar drie maanden durende rondreis over de wereld is gisteren begonnen in Brazilië en ze zal ook Nederland aandoen om eindelijk de in 2010 aan haar toegekende Prins Claus Prijs in ontvangst te nemen.

Gevaarlijke kritiek
Yoani Sánchez bekritiseert via Twitter en haar wereldwijd gelezen blog Generacion Y het Castro-regime op Cuba. Geen geheel ongevaarlijke bezigheid, want vrijheid van meningsuiting op Cuba wordt niet erg op prijs gesteld als die mening anders is dan die van de Castro-brothers.

Ze wordt naar eigen zeggen dan ook constant geïntimideerd en is ook meerdere malen vastgehouden op het politiebureau.

Uitgejouwd in Brazilië
Op de Braziliaanse vliegvelden van Salvador en Recife stonden sympathisanten haar op te wachten, maar ook militante communisten die haar uitjouwden.

Daar genoot Sánchez van, want volgens haar bewijst dat protest hoe een democratie en vrijheid van meningsuiting behoren te functioneren.

Mislukte revolutie
De cyberactiviste krijgt op haar rondreis langs onder meer Nederland, Duitsland, Argentinië, Italië en Spanje volop de gelegenheid om haar kritiek op Castro&Castro te uiten en te vertellen over de enorme armoede die heerst op Cuba.

Sánchez vindt dat de Cubaanse regering moet erkenning dat de revolutie die juist bedoeld was voor de armen, is mislukt.

Hervormingen te langzaam
Sánchez stelt met vele andere critici dat de hervormingen die na het aftreden van Fidel Castro in 2008 wel degelijk zijn ingezet door zijn broer Raúl veel te langzaam gaan.

De gebroeders Castro

Volgens de dissidente blogster is de economische vrijheid nog altijd te beperkt, zijn de belastingen véél te hoog en is er geen vrijheid van meningsuiting, ondanks dat ze al jaren naar hartenlust kan twitteren en bloggen.

Traag internet
Ook is het moeilijk toegankelijk en trage internet haar een doorn in het oog, want ondanks de ingebruikname van een nieuwe glasvezelkabel vanuit Venezuela vorige maand is het internet op Cuba nog steeds van een snelheid uit de vorige eeuw.

Sánchez twitterde na aankomst in Brazilië dan ook direct enthousiast over de snelheid van het internet daar: “Waooo…que conexión más rapida”.

Status quo onder Raúl Castro
Al met al is dat bloggen en rondreizen natuurlijk hartstikke fijn voor Yoani Sánchez persoonlijk, maar het zal weinig veranderen aan de toestand op Cuba zelf. Van interne kritiek en internationale druk hebben de nu hoogbejaarde gebroeders Castro zich zelden iets aangetrokken.

Het is dan eigenlijk ook een beetje een status quo tot de 82-jarige president Raúl Castro en zijn oudere broer Fidel overlijden. Dan zal volgens Sánchez het hele systeem op Cuba in elkaar storten en ik denk dat ze daar groot gelijk in heeft.

Lees hier meer over de versoepelde reisregels voor Cubanen, die grotendeels een wassen neus zijn.

Geen tsunami van Cubanen na schrappen uitreisvisum

4 reacties

Het wordt een historische dag genoemd op Cuba, maar het schrappen van het uitreisvisum is grotendeels een wassen neus. De onder strenge voorwaarden verstrekte ‘witte kaart’ die Cubanen sinds de jaren ’60 nodig hadden om naar het buitenland te reizen bestaat vanaf vandaag dan wel niet meer, maar buitenlandse tripjes zijn voor de meeste Cubanen nog steeds uitgesloten.

Je moet natuurlijk ook welkom zijn in het buitenland en dat zijn Cubanen nog minder dan de meeste Latijns-Amerikanen. De voorwaarden voor een inreisvisum zijn in Westerse landen meestal nog strenger en duurder dan die van het geschrapte uitreisvisum op Cuba zelf. Ook al is er wat de Cubaanse regering betreft nu geen echte buitenlandse uitnodiging meer nodig.

Vliegveld Cuba

Verenigde Staten
Zo hebben de Verenigde Staten hebben al laten weten dat er aan hun kant voorlopig geen verandering komt in het uiterst strikte visumbeleid voor Cubanen. Een reisje naar het slechts een paar honderd kilometer verderop gelegen Miami zit er daarmee zeker niet in.

Laat staan een verblijfsvergunning voor een nieuw leven in Florida of elders in de Verenigde Staten. En dus zullen ook de komende tijd nog steeds boten vol illegale immigranten de oversteek van Cuba naar de VS maken.

Duur paspoort
Bovendien is voor buitenlandse reizen een paspoort nodig. En dat kost op Cuba bijna een half jaarsalaris. Dat komt bovenop de voor de gemiddelde Cubaan peperdure vliegtickets van en naar het socialistische eiland. Ook zonder het dure uitreisvisum zijn alleen de ‘happy few’ financieel in staat naar het buitenland te reizen.

Maar de soepeler regels gelden nou juist niet voor een groot deel van die ‘happy few’. Want de regering wil ‘het menselijk kapitaal dat door de Revolutie is gecreëerd behouden’.

Daarmee lijkt het erop dat Raúl Castro het niet aandurft hooggekwalificeerde artsen, topsporters en andere sleutelfiguren naar het buitenland te laten reizen met het risico dat ze daar blijven.

Staatsgevaarlijke personen
Voor ‘staatsgevaarlijke’ personen is het sowieso uitgesloten het eiland te verlaten. Dat geldt normaal gesproken voor iedereen die ook maar de mildste vorm van kritiek heeft op het regime. In elk geval wordt de hele oppositie in de praktijk als staatsgevaarlijk bestempeld.

Terugkeerregeling
Het schrappen van het uitreisvisum maakt deel uit van de nieuwe Migratiewet in het pakket hervormingen dat president Castro in oktober presenteerde. Veel belangrijker in die Migratiewet is het recht op terugkeer van gevluchte Cubanen.

Velen hebben het eiland ‘illegaal’ verlaten zonder die witte kaart en konden daardoor niet meer terugkeren om hun familie te bezoeken. Met de nieuwe regeling is dat wél weer mogelijk.

Het na tientallen jaren weer in de armen kunnen sluiten van een zoon, een zus of een oom zal veel meer impact hebben op de gemiddelde Cubaanse familie dan de wassen neus van het geschrapte uitreisvisum. Door alle overblijvende hindernissen komt er in elk geval géén tsunami van Cubanen in het Westen.

UPDATE: Dissidente Yaoni Sanchez twittert maandagmiddag 14 januari dat ze een paspoort krijgt om te reizen en dat ze dat nauwelijks kan geloven. Zou het zijn omdat zij zo in de schijnwerpers staat of krijgen critici écht meer speelruimte onder Raúl Castro?

Older Entries