Dodental demonstraties in totaal gepolariseerd Venezuela loopt op

Plaats een reactie

Het dodental bij de inmiddels al ruim zeven weken durende protesten in Venezuela is opgelopen tot 33. Daar waar onze Koning en Koningin én minister Timmermans vorig jaar doodleuk handen kwamen schudden met president Maduro, zorgt die ervoor dat oppositieleden achter de tralies verdwijnen, dat gevangen demonstranten worden gemarteld en dat een gewoon gezin inmiddels minstens vijf maandsalarissen nodig heeft om in hun maandelijkse behoeften te kunnen voorzien.

A student takes part in a protest against Nicolas Maduro's government in Caracas, Venezuela.

Onder leiding van Nicolás Maduro die de ruim een jaar geleden overleden Hugo Chávez opvolgde is de inflatie in Venezuela opgelopen tot boven de 57%, zijn allerlei dagelijkse benodigdheden nauwelijks te krijgen en worden democratische vrijheden en de persvrijheid ernstig ingeperkt. Daarom vinden sinds begin februari vrijwel elke dag demonstraties plaats in de grote Venezolaanse steden.

Geweld van beide zijden
Bij die demonstraties zijn tot nu toe 33 doden gevallen, onder wie een zwangere vrouw waar de laatste dagen veel ophef over is ontstaan. Zeker de helft van de doden komt op conto van gewapende motorbendes van regeringstrouwe chavista’s die vaak na afloop van demonstraties het vuur openen, maar een ander deel is juist om het leven gekomen door gewelddadige oppositiegroepen.

Maduro en zijn partijgenoten noemen de demonstranten ‘fascisten’ en beschuldigen ze van haatzaaien en het aanzetten tot geweld. Zij zijn er zeker van dat het om een complot gaat van de oppositie die met steun van Amerikanen, Colombianen en Panamezen de regering met geweld omver willen werpen.

Behalve de radicale oppositieleider Leopoldo López zijn inmiddels ook twee oppositieburgemeesters achter de tralies verdwenen. En oppositie-parlementarier Maria Corina Machado is niet meer welkom in het parlement en moet vervolging vrezen omdat ze vorige week de Organisatie van Amerikaanse Staten heeft toegesproken op uitnodiging van Panama. Dat ziet parlementsvoorzitter Cabello als ‘aanzetten tot geweld’.

Hoe logisch de boosheid van de demonstranten tegen de totaal vastgelopen economie en de totalitaire regering misschien lijkt, we moeten niet vergeten dat Maduro en zijn partij bij de lokale verkiezingen van 8 december wel een duidelijke overwinning hebben geboekt. Ondanks dat de democratie in Venezuela zeker niet optimaal functioneert kan de oppositie daardoor op geen enkele manier claimen de meerderheid van de bevolking achter zich te hebben.

Koerswijziging?
De enige manier om een koerswijziging tot stand te brengen is als ook de gematigde burgers die voorheen altijd op Chávez en vorig jaar op Maduro stemden zich gaan afkeren van de regering. Hoe langer de tekorten van onder andere melk, rijst, brood, medicijnen en jawel toiletpapier aanhouden en hoe harder de prijzen stijgen, hoe waarschijnlijker dat wordt.

Een gemiddeld gezin heeft maar liefst vijf basissalarissen nodig om aan de maandelijkse behoeften te kunnen voldoen, als die al te verkrijgen zijn in de supermarkt. Het blijft moeilijk te bevatten dat het land met de grootste bewezen olievoorraad ter wereld met zo’n enorme schaarste kampt.

In de tussentijd bestrijdt de radicale oppositie waar de gevangen Leopoldo López de aanvoerder van is Maduro met vaak op geweld uitdraaiende demonstraties en probeert de gematigde oppositie onder leiding van Henrique Capriles het met argumenten: “Elke keer dat Maduro zijn mond opentrekt verdwijnen investeerders naar een ander land.”

WA en Máxima bij Maduro

Maar Nederland heeft weinig boodschap aan de mensenrechtenproblemen in Venezuela. Dat bewijzen het bezoek van Willem-Alexander en Máxima afgelopen november en het in juni door minister Timmermans getekende ‘Memorandum of Understanding’ ondubbelzinnig.

Timmermans wil ‘hervormingen’ socialistisch Cuba met eigen ogen zien

Plaats een reactie

Minister Timmermans wil de ‘omwenteling’ in het socialistische Cuba vanaf zondag zelf aanschouwen. Volgens hem is Cuba begonnen aan een ‘politiek en economisch hervormingsproces dat onze aandacht verdient’. Maar het groeien van het gras in zijn tuin gaat waarschijnlijk een stuk sneller dan de uiterst voorzichtige liberalisering onder Raúl Castro.

Image

Toen Raúl Castro in de zomer van 2006 het presidentschap overnam van zijn broer Fidel beloofde hij hervormingen. Die zijn er ook gekomen, zij het mondjesmaat.

Zo is privé-bezit toegestaan, mogen Cubanen eindelijk nieuwe auto’s kopen en zijn vrijwel alle reisbeperkingen opgeheven. Het ‘actualiseren van de socialistische revolutie’, noemt Castro dat.

Maandinkomen van $20,-
Maar in de praktijk zijn de inkomens zo laag dat alleen de elite daar van kan profiteren. En uitgerekend voor die groep golden de strenge regels van het Castro-regime toch al niet.

Voor de ‘gewone Cubaan’ bedraagt het door de Staat vastgestelde inkomen omgerekend zo’n $20,- per maand. Sparen voor buitenlandse reizen of voor de aanschaf van een auto is daarmee onmogelijk, ondanks dat onderwijs, gezondheidszorg en heel veel andere voorzieningen gratis zijn.

Daarmee zijn de ingezette veranderingen de laatste jaren niet veel meer dan cosmetisch van aard. En dan hebben we het nog niet eens over het oppakken van activisten en journalisten.

Het gevaar van ‘subversieve krachten’
In zijn nieuwjaarstoespraak waarschuwde Raúl Castro afgelopen woensdag nog voor subversieve krachten die tot doel hebben het socialistische systeem op Cuba omver te werpen. En dat doen ze door stiekem ‘neoliberale denkbeelden’ te verspreiden.

De 82-jarige Castro verdedigde daarbij de socialistische revolutie die hij hoe dan ook zal voortzetten:

“Het is al 55 jaar een constant gevecht tegen de plannen van 11 verschillende regeringen in de VS, die met wisselende vijandelijkheid nooit zijn gestopt met het nastreven van hun doel om ons economische en sociale systeem te veranderen dat wij dankzij onze revolutie hebben bewerkstelligd.”

Handdruk met Obama
De handdruk van Barack Obama vorige maand bij de afscheidsplechtigheid voor Nelson Mandela heeft dus niks veranderd aan het enorme wantrouwen tegen de kapitalistische vijand.

Image

Voor een versnelling van het hervormingsproces op Cuba is het waarschijnlijk toch echt wachten op de door Castro aangewezen opvolger Miguel Díaz-Canel die in 2018 het stokje overneemt.

Het werkbezoek van Timmermans
Onze minister Timmermans spreekt tijdens zijn werkbezoek van zondag t/m dinsdag onder meer met de Cubaanse ministers van Buitenlandse Zaken en van Buitenlandse Handel. Maar ook met schrijvers, economen en vertegenwoordigers van de Rooms-Katholieke Kerk.

Het is voor het eerst dat zo’n hoge Nederlandse regeringsfunctionaris op bezoek gaat in Cuba. Ik ben benieuwd welk beeld hij na zijn bezoek gaat schetsen van het ‘politieke en economische hervormingsproces’. Hij zal in elk geval constateren dat de ideologische veren nog lang niet zijn afgeschud op Cuba.

———————————————————————————————————
Lees hier meer nieuws uit Cuba:
Cubanen mogen na halve eeuw nieuwe auto’s kopen
Pensioenleeftijd Cuba blijkt 86 jaar
Geen tsunami van Cubanen na schrappen reisvisum

Timmermans stelt niks aan de kaak bij bezoek aan Venezuela

9 reacties

Terwijl oppositieleider Henrique Capriles wanhopig naar buitenlandse steun zoekt om het omstreden verkiezingsresultaat uit april aan te vechten, haalt Nederland de banden met het diep verdeelde Venezuela juist aan. Minister Timmermans tekent vandaag in Caracas een zogeheten ‘Memorandum of Understanding’ zonder de verkiezingsuitslag of mensenrechten aan de orde te stellen, blijkt uit antwoorden op vragen die ik hem daarover heb gesteld.

Maduro

Maduro kan bezoek gebruiken voor politieke doeleinden
Het bezoek van Timmermans komt voor de Venezolaanse regering op het juiste moment. President Nicolás Maduro ligt ernstig onder vuur vanwege de volgens de oppositie frauduleus verlopen verkiezingen en de enorme voedseltekorten.

Hij zal het bezoek van Timmermans aangrijpen om aan te tonen dat hij internationaal gezag heeft, wat de ‘rechtse fascisten’ in eigen land die hem bekritiseren ook mogen beweren.

Capriles strijdt tegen verkiezingsresultaat
Oppositieleider Henrique Capriles die de verkiezingen van 14 april nipt verloor zegt bewijs te hebben voor intimidatie, geweld en vals uitgebrachte stemmen. Hij vecht het resultaat daarom intern aan via de kiesraad CNE en de rechter en zoekt ook steun in het buitenland, vorige week bijvoorbeeld in Colombia.

Capriles klein verschil

Verkiezingsuitslag en mensenrechtensituatie niet op de agenda
Minister Timmermans bespreekt de omstreden verkiezingsuitslag niet met Maduro, zo laat zijn ministerie weten in antwoord op de schriftelijke vragen die ik daarover heb gesteld: “De audit van het stemproces is nog niet afgerond. Nederland hoopt dat de uitslag door alle partijen wordt gerespecteerd.”

Ook de mensenrechtenrechtensituatie, zoals het gewelddadig in de kop drukken van demonstraties en het ontnemen van spreekrecht van parlementariërs, wordt nu niet besproken. Volgens Timmermans is “het doel van het bezoek ondertekening van het memorandum dat de weg opent naar jaarlijkse politieke consultaties waarbij mensenrechten aan de orde zullen komen.”

Vredesproces met FARC
Over het feit dat Maduro zijn steun dreigt in te trekken voor het vredesproces met de FARC omdat de Colombiaanse president Santos oppositieleider Capriles heeft ontvangen, laat het ministerie van Buitenlandse Zaken weten:

“Venezuela speelt een constructieve rol in de regio. Nederland hoopt dat die voortgezet kan worden”.

Koopman wint van dominee
Nederland, Curaçao en Aruba tekenen vandaag het akkoord met Venezuela om gezien ‘de historische banden van solidariteit, vriendschap en geografische aanwezigheid’ verder samen te gaan werken. Uit het persbericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken blijkt dat de ogen duidelijk ook zijn gericht op de rijk aanwezige olie:

“In de overeenkomst zijn onder meer afspraken gemaakt over goed nabuurschap en intensivering van de samenwerking op gebied van landbouw, watermanagement, milieu en energie. Vanuit Venezuela is er vraag naar kennis en technologie op gebied van bloemen- en aardappelteelt. Shell heeft technologie in huis die de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA goed kan gebruiken. Venezuela heeft één van de grootste olievoorraden ter wereld.”

De koopman wint het hier dus duidelijk van de dominee.

————————————————————————————————————-
Lees hier meer over de ontwikkelingen in Venezuela de laatste maanden:
Maduro beschuldigt buurland Colombia van verraad
Venezolaanse pleerollen zijn op
Massale vechtpartij in parlement Venezuela
Oppositie Venezuela trekt protestmars in uit angst voor geweld
Maduro: Van buschauffeur tot president
Hugo Chávez gaf latino’s zelfbewsutzijn