Na maanden van moeizame onderhandelingen heeft Ecuador eindelijk een veelomvattend handelsakkoord gesloten met de Europese Unie. Zonder al teveel rompslomp kan Ecuador nu volop bananen, bloemen, vis, koffie, cacao, fruit en noten naar Europa exporteren en andersom verwacht Europa vooral auto’s, sterke drank en andere luxe goederen kwijt te kunnen aan Ecuador.

Ecuador Europa

“We hebben een redelijk goed akkoord gesloten”, reageert president Correa. “Wij geloven niet in een vrije markt, want de geschiedenis bewijst dat geen enkel ontwikkeld land dat toepast. Maar we geloven wél in handel die voor beide kanten gunstig is.”

“Europa is onze belangrijkste markt voor niet aan olie gerelateerde producten. We liepen het risico honderden miljoenen dollars en werkgelegenheid te verliezen, maar we hebben duidelijk onze rode lijnen aangegeven en die zijn niet gepasseerd.”

Politieke gevoeligheden
Het was voor Ecuador vooral belangrijk het nationale systeem van publieke aanbestedingen te behouden en de kleine boeren en MKB-bedrijven te beschermen. Dat ligt hier politiek erg gevoelig en daarom werden eerdere onderhandelingen over een vrijhandelsakkoord vier jaar geleden afgebroken. 

Bovendien heeft Ecuador geen eigen munt, maar de dollar en kan het daarom geen monetair beleid voeren om de handelsbalans op orde te houden. Maar omdat de buurlanden Peru en Colombia die soortgelijke producten naar Europa exporteren wél al eerder handelsakkoorden met de EU sloten kon Ecuador niet achterblijven.

‘Belangrijke motor voor ontwikkeling Ecuador’
“Het akkoord geeft een enorme impuls aan de bilaterale handel en investeringen”, zegt Karel de Gucht, EU-Commissaris van Handel. “Het zal een belangrijke motor zijn voor de ontwikkeling van Ecuador.” 

Details over de gevoelige punten van het handelsakkoord zijn nog niet bekend gemaakt, maar de exporteurs in Ecuador reageren verheugd op de deal, terwijl vakbonden al aan het demonstreren zijn geslagen.

Later meer…