Voor veel linkse latino-leiders was Fidel Castro een absolute held. Hij inspireerde Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales en vele andere socialisten op het continent om net als hem de strijd aan te gaan tegen het kapitalisme. “Er is een hele grote heengegaan […] Leve Cuba! Leve Latijns-Amerika!”, liet de Ecuadoraanse president Rafael Correa dan ook al heel snel na het overlijden van de 90-jarige Castro weten via Twitter.

rafael-castro

President Nicolás Maduro van Venezuela – door de jaren heen de trouwste bondgenoot van Cuba – gebruikte in zijn eerste reactie de beroemde strijdkreet ‘Hasta la victoria siempre!’ en liet daarna ook direct weten dat de ‘revolutionairen in de wereld zijn nalatenschap in ere moeten houden onder de vlag van onafhankelijkheid, socialisme en het vaderland.’

Maduro heeft in Venezuela drie dagen van rouw afgekondigd.

Onverschilligheid
Maar het is met de vele hysterische beelden die ongetwijfeld nog voorbij gaan komen van de rouw om ‘El líder máximo’ goed om te realiseren dat deze opvattingen niet overheersend zijn.

Voor de Cubaanse blogster Yoani Sánchez die met haar invloedrijke blog ‘Generacion Y’ het regime van de Castro-brothers bekritiseerde, was Fidel echt iemand uit het verleden. Zij twitterde dan ook dat ‘de ene afscheid neemt met pijn, de andere met opluchting, maar de grote meerderheid met een zekere mate van onverschilligheid’.

In augustus rond zijn negentigste verjaardag schreef Sánchez onder de kop ‘Recept om Fidel Castro te vergeten’ al het volgende:

“De man die in 1926 in het dorp Burán is geboren hebben we achtergelaten in het verleden, veroordeeld tot de 20ste eeuw, levend begraven. De kinderen op de basisschool hebben deze praatzieke man nog nooit uren horen praten tijdens een openbare bijeenkomst. Boeren zijn opgelucht dat ze geen adviezen meer krijgen van de ‘Opperboer’ en zelfs huishoudsters zijn blij dat hij nooit meer ineens verschijnt op een congres van het Verbond van Cubaanse Vrouwen om hen te leren koken in een snelkookpan […] Geen enkel land kan leven door zich zo te concentreren op één man.”

Donald Trump weet Fidel nog krachtiger op de vuilnisbelt van de geschiedenis te zetten. Voor hem was Fidel Castro “een wrede dictator die zijn volk decennialang heeft onderdrukt.”

Maar hoe dan ook is met iemand die zowel zoveel liefde als afkeer oproept één van de markanste figuren van de vorige eeuw heengegaan.