Meer dan twee miljoen Venezolanen en tientallen staatshoofden zijn naar Caracas gereisd voor de begrafenis van ‘El Comandante’ Chávez, maar er komt helemaal geen begrafenis. Hugo Chávez wordt gebalsemd en voor de ‘eeuwigheid’ opgebaard in een glazen kist in het Museum van de Revolutie. 

Al zou zijn trouwe aanhang eigenlijk het liefst willen dat hij naast zijn grote held en inspiratiebron Simon Bolívar komt te liggen in een mausoleum. En wie weet komt dat er ooit nog van.

Chávez opgebaard

De persoonsverheerlijking die Chávez tijdens zijn leven aanwakkerde en waar hij zichtbaar van genoot, wordt na zijn dood in elk geval alleen maar sterker.

Communistische hobby
Balseming is een bekende hobby van communistische leiders, want fijne types als Stalin, Lenin, Mao en Kim Jong Il zijn nog altijd te bewonderen.

Vice-president Maduro verwees dan ook expliciet naar Lenin en Mao toen hij aankondigde dat Chávez wordt gebalsemd.

Ingewikkeld proces
En zo makkelijk is dat balsemen nog niet. Het geheim is volgens een Argentijnse expert dat al het bloed uit het lichaam moet worden vervangen door conserverende middelen die voorkomen dat het lichaam gaat ontbinden.

Daar moet dan wel een bloedrode kleurstof doorheen, want anders krijgen we een lijkbleke ‘El Commandante’ en we moeten natuurlijk niet het idee gaan krijgen dat hij echt dood is.

In het geval van Chávez is er nog de extra complicatie dat zijn gezicht is opgezwollen door de chemo-therapie. Er zijn wel middelen om die zwelling te laten verdwijnen, maar het lukt nooit meer om het gezicht weer helemaal de natuurlijke trekken terug te geven.

Langere afscheidsperiode
Maar eerst wordt de periode dat hij ligt opgebaard in de militaire academie met zeven dagen verlengd. Volgens Maduro moeten alle rouwende Venezolanen en buitenlandse bewonderaars afscheid kunnen nemen.

En dat is bij lange na niet gelukt in het bijkans hysterische Caracas van de laatste dagen. Er dreigde af en toe zelfs opstootjes, omdat mensen niet naar binnen konden.

Hans van den Broek tussen de revolutionairen
Chávez wordt dan wel niet begraven vandaag, maar er is wél een grootse afscheidsplechtigheid in aanwezigheid van vrijwel alle Latijns-Amerikaanse leiders, maar ook van Desi Bouterse en namens Nederland minister van Staat Hans van den Broek.

Misschien was het logischer geweest als Frans Timmermans kameraad Jan Marijnissen had gestuurd in plaats van zo’n brave CDA’er.

Van den Broek zal toch wat minder gespreksonderwerpen hebben met revolutionairen als Raul Castro of Evo Morales dan rooie Jan. Die stak zijn bewondering voor Chávez in het verleden nooit onder stoelen of banken.

Bedevaartsoord
Waar Hugo Chávez uiteindelijk ook precies komt te liggen in zijn glazen kist, dat zal in ieder geval een bedevaartsoord worden waar hij daadwerkelijk een beetje voort kan leven.

Tweet Cristina

Want om het in de woorden van de Argentijnse presidente Cristina Fernández de Kirchner te zeggen: “Mannen als Chávez gaan nooit dood”.

UPDATE: Half maart liet interim-president Maduro weten dat het toch niet mogelijk is het lichaam van Chávez te balsemen, nadat hij in de hitte door heel Caracas heen is gedragen.