”Hier of daar, waar dan ook, we willen allemaal dromen, bouwen, liefhebben…leven”. Hulporganisaties in Cuenca proberen het publiek op Wereldvluchtelingendag te overtuigen van de rechten van de vele tienduizenden absoluut niet geliefde Colombiaanse vluchtelingen. Staatssecretaris Teeven kan daar wellicht nog wel wat van opsteken.

Image

“Vluchtelingen mogen niet worden gestraft of opgesloten alleen vanwege hun verblijf op Ecuadoraans grondgebied”, is te lezen in een gezamenlijke folder van de VN-vluchtelingenorganisatie UHNCR en het ministerie van Buitenlandse Relaties, Handel en Integratie.

Daarnaast heeft iedereen die een asielaanvraag doet recht op gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en werk in afwachting van de beslissing. De enige plicht bestaat uit het respecteren van de Ecuadoraanse wetten.

Toch leeft de meerderheid van de vluchtelingen in Ecuador volgens de UHNCR in armoede. 60% van hen leeft in de steden en de rest vooral in geïsoleerde gebieden in het noorden, vlakbij de grens met Colombia.

Image

Ecuador vangt de meeste vluchtelingen op van heel Latijns-Amerika. Volgens cijfers van de regering hebben sinds het begin van deze eeuw zo’n 165-duizend voor het geweld gevluchte Colombianen een asielaanvraag gedaan en hebben 55-duizend een permanente verblijfstatus gekregen.

Maar daarnaast verblijven er honderdduizenden Colombianen illegaal in Ecuador. Die worden door de meeste Ecuadoranen gezien als gewelddadige dieven. Er is dan ook een aanzienlijke groep die na al het geweld in eigen land nauwelijks nog respect heeft voor het leven en bezit van anderen.

Maar op Wereldvluchtelingendag ging het vooral om de rechten van Colombianen die wél op zoek zijn naar een eerlijk, goed en nieuw leven in buurland Ecuador. De organisatoren van de manifestatie in Cuenca wezen er daarbij op dat 80% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in ontwikkelingslanden.

Image

In Ecuador worden vluchtelingen menswaardig behandeld én krijgen uitzicht op een goede toekomst, ondanks weerstand onder de bevolking die de vele Colombianen met veel argwaan ziet komen. Misschien moet meneer Teeven maar eens op werkbezoek komen in dit ontwikkelingsland om te kijken hoe hij in het rijke Nederland zijn door de PvdA opgelegde nieuwe asielbeleid verder vorm kan geven.