“De boeren die coca, papaver en marihuana verbouwen zijn geen criminelen en verdienen een goed leven.” De grotendeels van drugshandel levende rebellengroep FARC heeft bij de vredesonderhandelingen met de Colombiaanse regering een plan op tafel gelegd om drugs te reguleren. 

Image

De aanpak van de drugshandel is het derde punt van het 5-punten-plan dat de basis vormt van de nu al een jaar durende onderhandelingen op Cuba. Eerder zijn deelakkoorden bereikt over landbouwhervormingen en de toekomstige politieke rol van de FARC.

Legale markt voor coca, papaver en marihuana
Het ‘Nationale Programma voor de Vervanging van Illegaal Gebruik van Coca, Papaver en Marihuana‘ heeft volgens de FARC tot doel een goed leven te garanderen aan de kleine boeren wiens families er afhankelijk van zijn. Daarom er behalve dat de boeren gestimuleerd worden andere gewassen te verbouwen ook een legale markt komen voor coca, papaver en marihuana.

De FARC stelt dat de gewassen voor de volgende toepassingen moeten worden toegestaan: ‘voedsel, medicijnen, therapie en kunstzinnig en industrieel gebruik.’ De FARC benadrukt daarbij de boeren die de gewassen verbouwen geen criminelen zijn en daarom niet bestraft moeten worden.

“Degenen die de gewassen gebruiken om er drugs van te maken en te verkopen zijn de criminelen.” Nogal grote woorden van de rebellenbeweging die zichzelf grotendeels financiert met de opbrengsten van drugshandel.

De FARC wil ook dat de mijnbouwactiviteiten worden opgeschort in de gebieden waar de drugsgewassen worden verbouwd om te voorkomen dat de vruchtbare landbouwgronden vervuild raken. En dat de militairen worden teruggetrokken uit de coca-gebieden.

Geen allesomvattend akkoord zonder drugsakkoord
Het gigantische eisenpakket zal in deze vorm nooit ingewilligd worden door de Colombiaanse regering, dat ook terdege rekening moet houden met de Verenigde Staten als belangrijke bondgenoot. Maar zonder deelakkoord over deze drugsgewassen ook geen allesomvattend vredesakkoord.

En dat wil president Santos nou juist zo graag presenteren in dit belangrijke verkiezingsjaar, dus hoopt de FARC niet geheel ten onrechte op vergaande toezeggingen.

———————————————————————————–
Lees hier meer nieuws uit Colombia:
Colombiaans congres eist uitleg over hulp CIA bij doden FARC-leiders
Nederlandse bedrijven overwinnen koudwatervrees Colombia
Vrede Colombia dichterbij na landbouwakkoord met FARC
Puber Quintana kreeg fiets omdat bus te duur werd