Maduro’s militairen gaan op speculantenjacht

1 reactie

Naar de gevangenis met alle speculanten! President Nicolás Maduro van Venezuela heeft in aanloop naar de spannende regionale verkiezingen van 8 december een nieuwe pakket maatregelen afgekondigd om de ‘economische oorlog’ te winnen.

Militairen en politie moeten streng in de gaten houden of de prijzen niet nog verder worden opgedreven nu de inflatie op jaarbasis al 54% bedraagt: “Vanaf deze zaterdag zullen we met de wet in de hand hard optreden tegen iedereen die na de inspectie de prijzen verhoogt of op een frauduleuze manier aan het speculeren slaat”, zei Maduro tijdens een nationale TV-toespraak gisteravond.

Image

Dat prijs opdrijven is in Venezuela nu een misdaad waar gevangenisstraf op staat: “Waar ze ook zijn, we zullen de verantwoordelijken arresteren. Wij staan niet toe dat ze misbruik maken van onze wetten en van onze mensen. Het is nu genoeg!”, fulmineerde Maduro. Volgens de president probeert rechts het land te destabiliseren met een economische oorlog.

Oppositieleider Capriles geeft Maduro de schuld
Maar oppositieleider Capriles legt de zwartepiet voor de economische crisis uiteraard bij Maduro en zijn chavisten: “Ze zijn al 15 jaar aan de macht en nu komen ze er achter dat er speculatie, inflatie en corruptie is, terwijl dat allemaal hun eigen schuld is.”

Bij wilde protesten zaterdag tegen de regering is volgens de demonstranten één man gedood door de chavista’s en zijn 25 mensen gewond geraakt.

‘Nieuwe etappe economische revolutie’
In een ander decreet stelt Maduro de maximum huurprijs van bedrijfsruimte op omgerekend $ 40,- per vierkante meter. “Want het is een recht om te werken en om te produceren”, lichtte hij toe.

Met de maatregelen zegt Maduro een ‘nieuwe etappe van de economische revolutie’ te zijn begonnen: “Deze grote economische revolutie zal zorgen dat we het sociale systeem kunnen handhaven dat we met onze grote politieke en democratische revolutie hebben weten op te bouwen.”

Dat sociale systeem van gratis onderwijs, zorg, gesubsidieerd voedsel en woningen voor grote groepen armen, is onbetaalbaar geworden. Met de verkiezingen op komst is het natuurlijk zaak voor Maduro om het volk te wijzen op de verworvenheden van zijn grote voorganger Chávez en zijn eigen plannen om dat te handhaven.

Image

Maar Maduro doet mij steeds meer denken aan Mat Herben. Die had een lijntje met Pim, net zoals Maduro de als vogeltje gereïncarneerde Hugo Chávez op zijn schouder had. Beiden verdedigen het gedachtegoed van hun grote roerganger, maar hebben net zoveel charisma als Pim en ‘El Comandante’ alleen al in hun linkerpink hadden.

Nicolás Maduro won de verkiezingen van april nog op de golven van rouw en verdriet net als de LPF destijds bij ons in Nederland. Maar nu zijn we ruim een half jaar verder en moet hij het op eigen kracht doen. Op 8 december weten we of hij nog een toekomst heeft in Venezuela.

————————————————-
Lees hier meer over de crisis in Venezuela:
Staatsgreepje in Venezuela aan vooravond koninklijk bezoek
Kranten Venezuela moeten sluiten door papiertekort
Erfenis Chávez is economische tijdbom

Ecuador zoekt duizenden leraren in Spanje

Plaats een reactie

Het zich snel ontwikkelende Ecuador zoekt de oplossing voor het daarmee gepaard gaande lerarentekort in Spanje. De regering biedt docenten uit het in crisis verkerende land van de voormalige kolonisator tijdelijke banen aan voor een voor Ecuadoraanse begrippen goed salaris.

Onderwijs Ecuador

Ecuador zoekt vijfhonderd universitaire docenten en vijfduizend onderwijzers voor het basis- en middelbaar onderwijs. De Ecuadoraanse staatssecretaris van Onderwijs begint in Spanje met het werven van leraren: “Omdat we zoveel gemeenschappelijk hebben, natuurlijk de taal maar ook de geschiedenis van beide landen.”

Docenten kunnen tijdelijk aan het werk in Ecuador voor maandsalarissen variërend van € 1688,- in het basisonderwijs tot € 3799,- aan de universiteit. Daarboven op wordt hulp aangeboden bij het zoeken van een woning, vervoer en de benodigde visa.

Het mes moet met dit project aan twee kanten snijden. Ecuador zet een stap in de verdere ontwikkeling en Spaanse docenten kunnen in het Andesland even ´schuilen´ voor de crisis. Afgelopen april was Ecuador ook al begonnen met een wervingscampagne voor artsen uit Spanje. Daar zijn er zo´n achtduizend van nodig.

Zo helpt de voormalige kolonie met een voor dit jaar voorspelde economische groei van ruim 4% uit puur eigenbelang een klein beetje mee aan de oplossing van de torenhoge Spaanse werkloosheid. Net als de tienduizenden Ecuadoraanse migranten die uit Spanje weer zijn teruggekeerd naar huis.

Europa is niet langer het paradijs voor Ecuadoranen. Mijn nieuwe thuisland doet z´n uiterste best dat zelf te worden voor Europeanen. In de woorden van president Correa bij de aanvaarding van zijn nieuwe regeringstermijn: “De paus is Argentijns, God mogelijk Braziliaans, maar het paradijs ligt toch echt in Ecuador.”

—————————————————————————————————————————–
Spaanstalige leraren die op zoek zijn naar een ´nieuwe uitdaging´ kunnen hier meer informatie vinden over tijdelijk werken in Ecuador: http://educacion.gob.ec/mision-y-vision/

Linkse president Correa waarschuwt Europa voor foute aanpak crisis

Plaats een reactie

“We moeten samenlevingen zijn mét een markt, niet ván de markt”. De linkse Ecuadoraanse president Rafael Correa adviseert Europa in een column in regeringskrant El Telégrafo dringend zich te bevrijden van de macht van het kapitaal. De in de VS en België als econoom opgeleide Correa wil niet dat Europa dezelfde fouten maakt als Latijns-Amerika decennialang heeft gemaakt. Hieronder de integrale vertaling van zijn hoogdravende, doch boeiende latino-proza over de huidige Europese crisis.

“In Ecuador en Latijns-Amerika zijn we experts in crises. We hebben er het meest van geleden en de meeste crises hebben we ontzettend fout aangepakt.

Image

Terwijl het beleid er in theorie op gericht is de crisis te verzachten tegen de minste kosten, in de kortste tijd en met een eerlijke verdeling, zodat niet de meest kwetsbaren die de minste verantwoordelijkheid dragen voor de crisis er het hardst door getroffen worden, stond alles in de praktijk in dienst van het grote nationale en internationale kapitaal.

Europa maakt zelfde fouten als Latijns-Amerika maakte
Vandaag de dag kijken we bezorgd toe hoe Europa dezelfde fouten maakt. Terwijl de crisis sommige landen met volle kracht treft, blijven ze orthodoxe formules toepassen die overal in de wereld hebben gefaald en die het tegenovergestelde zijn van wat technisch en sociaal wenselijk is.

In Cyprus en andere Europese landen leggen ze nu dezelfde structurele hervormingsprogramma´s op die zoveel schade hebben berokkend aan Latijns-Amerika.

Er klopt niks van het vermeende gebrek aan middelen om de crisis op te lossen, zolang de bedragen die worden uitgetrokken voor de ´bailout-banken´ in Portugal, Griekenland en Ierland hoger zijn dan de salarissen van alle werknemers in die landen samen.

Zelfmoorden in Spanje door huizencrisis
In Spanje zijn huizen die de bank zelf heeft getaxeerd vele malen minder waard geworden, zodat burgers hun huis verliezen en voor de rest van hun leven met een schuld opgezadeld blijven. De beruchte uitzettingen veroorzaken 34% van de zelfmoorden in het land.

Dat is niet alleen immoreel, maar het is ook desastreus voor de economie. Het verenigt het slechtste van twee werelden: gezinnen die huizen nodig hebben zonder huis en banken die geen huizen nodig hebben met huizen in overvloed.

Het kapitaal lijkt nooit verantwoordelijk
Iedereen is het erover eens dat de problemen aan de basis moeten worden aangepakt. Bijvoorbeeld dat van een monetaire unie van landen met grote verschillen in productiviteit zonder grote salarisverschillen.

Maar iedereen is het er het er ook over eens dat de kern van de oplossing niet ligt in de laagste kosten voor de Europese burgers, maar in het garanderen van de afbetaling van de schulden van particuliere banken.

Net als in de Latijns-Amerikaanse crises noemen we het een schuldenprobleem (overlending) zonder dat we het daaraan gekoppelde probleem van overcreditering (overborrowing) volmondig erkennen. Het lijkt erop dat het kapitaal nooit verantwoordelijk is.

Geen technisch, maar een politiek probleem
Het voorgaande toont aan dat het hier niet gaat om een technisch probleem, maar om een politiek probleem over de vraag wie de samenleving regeert: de mensen of het kapitaal? Wetenschappelijk gezien denk ik dat de grootste schade die aan de economie is toegebracht het verlaten van de idee van ´Economische politiek´ is.

Ze willen ons laten geloven dat alles technisch op te lossen is en hebben daarmee hun ideologie vermomd als wetenschap. Daardoor zijn economen – om John Kenneth Galbraith te citeren – niet meer in staat om de mensheid te dienen, wat uiteindelijk toch het doel is van de economie. Maar ze zijn wel bruikbaar voor de macht en de overheersende ideeën.

Markt als dienaar, niet als heerser
Ze kunnen of willen niet begrijpen dat de belangrijkste uitdaging van de mensheid aan het begin van de 21e eeuw is zich te bevrijden van het imperium van het kapitaal en zijn belangrijkste uitwas: de markt als heilig doel.

Anders gezegd moeten we streven naar samenlevingen mét een markt, in plaats van samenlevingen ván de markt om de macht van het kapitaal te overwinnen. Een markt als dienaar en niet een markt als heerser.”

President Rafael Correa van Ecuador op 16 juli 2013 in El Telégrafo